EPaS, s.r.o. Valašské Meziříčí

EPAS, s.r.o.
 
 

epas@epas.cz

EPAS, spol. s r.o.

Pospíšilova 16

Valašské Meziříčí

757 01

EPAS, s.r.o.+420 571 623 520

Fax: +420 571 616 316

JEDNODUCHÝ

PŘEHLEDNÝ

VARIABILNÍ

SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ,

MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

Nová demoverze mezd ke stažení

O FIRMĚ

 

Vážení zákazníci a uživatelé systému Řízení lidských zdrojů,

Nacházíme se  v situaci, která nám již neumožňuje nadále zajišťovat provoz mzdového programu.  Oznamujeme vám proto ukončení vývoje a podpory systému Řízení lidských zdrojů ke konci roku 2020. V systému bude možné dokončit zpracování mezd za celý rok 2020 a zpracovat též roční zúčtování daní za rok 2020. Po ukončení podpory vám bude systém nadále k dispozici pro přístup k archivním datům.

Přechod na nový systém - spolupráce s Kvasar spol. s r.o.

Pro řešení vzniklé situace jsme navázali partnerskou spolupráci se společností Kvasar, spol. s.r.o. ze Zlína, která dodává personální a mzdový systém PERM 3. Naplňuje požadavky všech typů organizací, od těch nejmenších po společnosti s tisíci zaměstnanci.

Více informací o Kvasaru i PERM 3: http://www.kvasar.cz/wcd/popis-perm3-permweb.pdf


Základní ceník PERM 3: http://www.kvasar.cz/wcd/cenik-perm3.pdf


Dotazník pro zájemce o PERM 3

Zájemci o podrobnější informace, prezentaci PERM 3, či domluvu přechodu na nový systém se mohou obracet přímo na společnost Kvasar, prostřednictvím tohoto dotazníku: https://forms.gle/zYUxiNMb6xz7sPKb6


Doporučuji tak učinit co nejdříve v průběhu jara, aby bylo možné vše co nejlépe naplánovat, vzhledem k množství  organizací, které používají náš systém. 

V systému PERM 3 bude naše společnost EPAS spol. s r.o.  též od roku 2021 poskytovat zpracování mezd . 

Společnou snahou je připravit přechod na nový systém s dostatečným předstihem, s vysokou mírou automatizace, ověřením a zaškolením při duplicitních zpracováních a co nejmenším zatížením našich zákazníků.

Věřím, že se tento nelehký úkol podaří a budete spolu s námi spokojení uživatelé nového systému.

 

Kristýna Španihelová – jednatelka společnosti

  

 

EPaS spol. s r.o.
Pospíšilova 16, 757 01 Valašské Meziříčí

 

IČ: 47974559
DIČ: CZ47974559

 

Firma EPaS spol s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5564
Den zápisu: 3.března 1993

 


Firma EPaS spol. s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 3. března 1993 jako dceřinná společnost fy Eccosoft spol. s r.o.. Po následném osamostatnění a vyřešení majetkových podílů sídlí ve Valašském Meziříčí na Pospíšilově ulici č. 16.

 


 

Již od svého vzniku se firma zabývá dvěma základními oblastmi činnosti a to ekonomickými službami pro drobné a střední podnikatele a vývojem softwaru pro zpracování osobní, mzdové a personální agendy. V oblasti vývoje softwaru úzce spolupracuje s firmou  AN system s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm.

 


 

Pracovní kolektiv firmy je složen ze zkušených, praxí prověřených zaměstnanců doplněných mladými perspektivními absolventy odborných obchodních škol.

 

Předností firmy je propojení vývoje programového vybavení na zpracování osobní, mzdové a personální agendy, neboť v rámci firmy se zpracovává tato agenda pro 47 malých, středních a velkých firem především z místního regionu, ale i ze vzdálenějších lokalit jako např. z Prahy, což je umožněno rychlým rozvojem telekomunikačních služeb.

 

Zkušený kolektiv účetních zpracovává daňovou evidenci a účetnictví 25 ti malým a středním firmám regionu.

 

Hospodaření firmy je stabilizované, s trvale vykazujícím ziskem a obratem cca 5 mil. Kč ročně.
 
© 2009 EPaS, spol. s r.o. | e-mail: epas@epas.cz | Webdesign: NOWONET